อุตสาหกรรมแฟชั่น หรือ อุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นอุตสาหกรรมอันดับสอง ที่ก่อให้เกิดมลภาวะที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งเป็นสาเหุตอันดับต้นๆ ในการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน [climate change]
 
เนื่องจากบนโลกนี้ เรามีเสื้อผ้าที่เหลือใช้ ถูกทิ้งในพื้นที่เปล่าและของเสียในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ที่ถูกทิ้งรวมกัน
เฉลี่ยปีละประมาณ 10 ล้านตัน ซึ่งจำนวนเกือบทั้งหมดนี้สามารถนำมารีไซเคิลได้ และทำเป็นเสื้อผ้าใหม่ได้
แต่กลับมีจำนวนไม่ถึง​ 10% ที่ถูกนำกลับมารีไซเคิลใหม่
 
ซึ่งเสื้อยืด หรือ เสื้อโปโล หนึ่งตัว
ต้องใช้น้ำสะอาด ประมาณ 2,700 ลิตรในการปลูกฝ้ายใหม่ และ การย้อมผ้า
นอกจากนั้นเสื้อยืดหนึ่งตัวยังบริโภค พลังงานจำนวนมากในการผลิตซึ่งก่อนให้เกิดก๊าซ CO2 ประมาณ 3.9 กิโลกรัม
หรือ ก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน
 
ทาง บริษัท เซอร์คูลาร์ อินดัสทรี้ จำกัด [ CIRCULAR INDUSTRY ]
ที่เชื่อเรื่องการนำกลับมาใช้ใหม่ แบบเศรษฐกิจหมุนเวียน [ เสื้อผ้าเก่าสีน้ำเงิน = เสื้อผ้าใหม่สีน้ำเงิน ]
และการใช้วัตถุดิบเหลือใช้มาแปรสภาพให้เป็นสินค้าที่มูลค่าสินค้าสูงขึ้น รวมทั้งสนับสนุนการใช้วัตถุดิบ 100% รีไซเคิล
ได้ทำงานร่วมกับบริษัท แสงเจริญแกรนด์ จำกัด [SC GRAND] และ พาร์ทเนอร์ต่างๆ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ซึ่งตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตรงนี้
 
จึงมีความมุ่งมั่นและตั้งใจ ที่จะพัฒนา จุดแข็งของบริษัท ในเครือ ที่มีการทำธุรกิจเกี่ยวกับของเสียในอุตสาหกรรมแฟชั่น หรือ อุตสาหกรรมสิ่งทอมากว่า 50 ปี เพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสินค้าให้กับองค์กรต่างๆ
เพื่อช่วยกันสร้างผลกระทบที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมบนโลกนี้

GRS [ Global recycled standard ] เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศที่ได้รับจากองค์กรด้านสิ่งทอ ในต่างประเทศ เพื่อบ่งบอกว่า บริษัทของเราผลิตสินค้าที่มาจากการรีไซเคิล ที่ยั่งยืน รวมทั้งการใช้ วัตถุดิบรีไซเคิล ที่เป็นมิตรต่อคน และ สิ่งแวดล่้อม

รวมทั้งไปถึงเงื่อนไขการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานด้านรีไซเคิล และ สร้างผลกระทบที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย

 
OEKO-TEX® Standard 100 คือการทดสอบมาตรฐานของสินค้าระดับสากลจากสถาบันทดสอบสิ่งทอ (The International Association for Research and testing in the field of textile ecology) โดยใช้การทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ตรวจสารตกค้างในผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตรวจสอบในเรื่องของกระบวนการผลิตและการประกันคุณภาพสินค้า 
 
OEKO-TEX® Standard 100 เมื่อผู้บริโภคเห็นฉลากนี้ จะทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ถึงความปลอดภัย ว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ไร้สารเคมีเจือปนในขั้นตอนการผลิต การันตีและรับรองผลโดยองค์กรระดับโลก 
 
RCS (Recycled Claim Standard) พัฒนามาจากของคณะทำงานด้านการตรวจสอบวัสดุ เป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงานด้านความยั่งยืนของ OIA มีหน้าที่ตรวจสอบสถานะ และปริมาณของวัสดุรีไซเคิลในขั้นตอนการผลิตขั้นสุดท้าย มีการประเมินผลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
 
นอกจากนี้ ยังเป็นการสื่อสารที่ส่งตรงถึงผู้บริโภค ได้อย่างถูกต้องและซื่อสัตย์ เพราะเมื่อผู้บริโภคเห็นสัญลักษณ์นี้บนสินค้า สามารถมั่นใจได้ว่า สินค้าเหล่านี้มีการตรวจสอบที่ถูกต้อง โปร่งใส่ได้คุณภาพตามมาตราฐาน

 

โดยเสื้อแต่ละตัวที่ลูกค้าสั่งจากบริษัทเราไปจะได้ป้ายโลโก้แท็ค ที่แสดงถึงผลกระทบที่ดี ที่ท่านเป็นส่วนหนึ่ง
ในการร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อโลกใบนี้ หรือ สามารถสกรีนตัวเลขลงบนเสื้อยืด
หรือ เอกสารต่าง ๆ เพื่อบ่งชี้ว่า ท่านได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตที่ดีขึ้น
[ เสื้อยืด และ เสื้อโปโล ใช้เสื้อผ้าเก่ามารีไซเคิลและ ผลิตเป็นผ้าใหม่โดยไม่ผ่านการย้อมสี หรือ การย้อม ผ้า ]
เช่น หากองค์กรท่านสั่งเสื้อยืด 100 ตัว
[ประหยัดน้ำตัวละ 2,700 ลิตร , ลดการปล่อยก๊าซ CO2 , 3.9 กิโลกรัมต่อตัว ]
เทียบเท่ากับ ท่านช่วยประหยัดการใช้น้ำสะอาดจำนวน 270,000 ลิตร
และลดการปล่อยก๊าซจำนวน 390 กิโลกรัม.

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy