Khaki Bros. และ CircularOEM ได้ร่วมออกแบบเสื้อยืด และ การเกงขาสั้น
โดยนำเส้นด้ายรีไซเคิลของทาง CircularOEM ไปผลิตเป็นเสื้อผ้าที่ได้ออกแบบไว้แล้ว
เพื่อเป็นการดูแลใส่ใจในสิ่งแวดล้อมที่มากขึ้นในปัจจุบันนี้
 
Powered by MakeWebEasy.com