ทางแบรนด์ YOTHAKA(โยธกา) ได้นำเส้นด้ายที่แปรสภาพมาจากของเสียในอุตสาหกรรมแฟชั่น
ไปให้ชุมชนที่จ.เชียงใหม่ทอมือ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน
รวมทั้ง ทางแบรนด์ YOTHAKA(โยธกา)ได้มีการร่วมงานกับบริษัทในเครือ โดยการนำเส้นด้ายรีไซเคิลส่งไปให้ชุมชนทอมือ
และนำมาประยุกต์ใช้ในการทำเป็นเบาะนั่งของเก้าอี้ รวมทั้งโซฟาต่าง ๆ ของเฟอร์นิเจอร์
 
โดยมีการออกแบบ ซึ่งอ้างอิงคอนเซปต์ของ CIRCULAROEM ได้แก่ Zero waste (ของเสีย = ศูนย์)
และ Closed Loop System (ระบบการผลิตแบบปิด หรือ ระบบการผลิตที่หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่) เพื่อสร้างผลกระทบที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม
Powered by MakeWebEasy.com